Lakier Solak NC ŁATWOSZLIF.

Solak NC Łatwoszlif jest lakierem opartym na bazie nitrocelulozy, rozpuszczalników organicznych i substancji pomocniczych. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, bardzo dobrą przyczepnością i podatnością na szlifowanie.

Zakres stosowania

Przeznaczony do podkładowego lakierowania drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz.

Kolorystyka

Bezbarwny

Opakowania: 20l, 200l