Rozcieńczalnik RS-1

Rozcieńczalnik RS-1 jest bezbarwną i klarowną mieszaniną wolno schnących rozpuszczalników organicznych. Jego skład jest dostosowany do większości wyrobów lakierniczych. Charakteryzuje się umiarkowaną lotnością. Nie zawiera formaldehydu oraz związków aromatycznych.

Zakres stosowania

Przeznaczony jest do rozcieńczania wszystkich wyrobów nitrocelulozowych produkowanych przez firmę SOPUR. Przed użyciem rozcieńczalnika do innych wyrobów należy zapoznać się z instrukcją stosowania dołączoną do nich przez producenta.  RS-1 znajduje także zastosowanie w myciu urządzeń, aparatury oraz narzędzi stosowanych podczas aplikacji ww. wyrobów

Opakowania:  1l, 5l, 10l, 30l, 200l